תרשים צאצאים:
Alma Martha Anna Rehberg

 קוד הזיהוי של אדם המוצא  מצא קוד זיהוי
 דורות 
 רוחב התיבה  %